Kyrkpressen

Ett finlandssvenskt magasin med fokus på människor, liv och tro.

Utgivare
Fontana Media
Redaktionens adress
Tölötorggatan 2 B, 8 vån
00260 Helsingfors
E-post
redaktionen@kyrkpressen.fi
Telefon
040-8316545
Chefredaktör/ redaktör
Nicklas Storbjörk
Webbplats

Antal nr/år
26
Upplaga
75000
Prenumerationspris
60 €