Missionen Salamu–Selamta

Missionen Salamu–Selamta informerar om det missionsarbete som bedrivs av Evangeliföreningen i Kenya och Etiopien. Missionen Salamu–Selamta innehåller reportage, intervjuer och andra aktualiteter från missionsfältet.

Utgivare
Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF)
Redaktionens adress
Korsholmsesplanaden 2, 65100 VASA
E-post
salamu@slef.fi
Telefon
050-541 4741
Chefredaktör/ redaktör
Brita Jern

Antal nr/år
4
Upplaga
1800
Prenumerationspris
Gratis

HUVUDMAN
FINANSIÄR