Wiborgs Nyheter

Kulturhistorisk tidskrift om det forna Viborgs historia, kulturliv, näringsliv, stadsbild och arkitektur, skolor, språk, invånare, viborgslitteratur mm. Hur man värnar om viborgsminnena i dag och något om utvecklingen i dagens ryska Viborg.

Utgivare
Föreningen 7 januari r.f.
Redaktionens adress
Lars-Einar Floman
Antbyvägen 19
07920 Lovisa
E-post
lefloman@gmail.com
Telefon
+358407594701
Chefredaktör/ redaktör
Lars-Einar Floman, Rainer Knapas, Rabbe Sandelin, Emer Silius, Helena von Alfthan
Webbplats

Antal nr/år
Ett nummer, utkommer den 7 januari
Upplaga
700 ex
Prenumerationspris
18 €
Läs tidskriften här
wiborg.fi, äldre nummer