Wiborgs Nyheter

Kulturhistorisk tidskrift om Viborgs historia, kulturliv, näringsliv, stadsliv, skolor, arkitektur, invånare mm (det forna Viborg) och om utvecklingen i dagens ryska Viborg.

Utgivare
Föreningen 7 januari
Redaktionens adress
Lars-Einar Floman
Antbyvägen 19
07920 Lovisa
E-post
lefloman@gmail.com
Telefon
040-759 4701
Chefredaktör/ redaktör
Lars-Einar Floman
Webbplats

Antal nr/år
Ett nummer, utkommer den 7 januari
Upplaga
600 ex
Prenumerationspris
16 €

HUVUDMAN
FINANSIÄR