Nya Argus

Nya Argus är en anrik finlandssvensk kulturtidskrift som följer med sin tid.

Utgivare
Garantiförenignen för Nya Argus rf.
Redaktionens adress
Topeliusgatan 10 A 6
00250 Helsingfors
E-post
nya.argus@gmail.com
Chefredaktör/ redaktör
Trygve Söderling

Antal nr/år
10-12
Upplaga
500
Prenumerationspris
60

HUVUDMAN
FINANSIÄR