Skärgård

Tidskriften Skärgård utkommer med fyra faktaspäckade temanummer per år. Innehållet fokuserar på kust- och skärgårdsrelaterat material som berör natur, kultur, arkeologi, historia, samhälle, forskning etc. Tidskriften dokumenterar det mest unika område vi har i Finland; både i ett nationellt och internationellt perspektiv är våra skärgårdsområden ett världsarv och vår kustsvenska kultur i kust- och skärgårdsområdena ett kulturarv. Tidskriften Skärgård är en identitetsbärande tidskrift för alla med intresse för kustland och skärgård.

Utgivare
Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Redaktionens adress
Tidskriften Skärgård
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
Fabriksgatan 2
20500 ÅBO
E-post
skargard@abo.fi
Telefon
02-215 4944
Chefredaktör/ redaktör
Redaktör Pia Prost
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
1200
Prenumerationspris
46 €/år

HUVUDMAN
FINANSIÄR