Arbetarbladet

Arbetarbladet utkommer vartannat år med ett tryckt specialnummer, annars är det är kontinuerlig utgivning på nätet som gäller.

Utgivare
Arbetarförlaget Ab
Redaktionens adress
Broholmsgatan 18-20 C
00530 Helsingfors
E-post
arbetarbladet@gmail.com
Telefon
+358442406280
Chefredaktör/ redaktör
Topi Lappalainen