Kommuntorget Magasin

Kommuntorget Magasin (KM) är Finlands enda svenskspråkiga tidskrift om kommunala nyheter. Utöver det innehåller KM reportage, essäer, kolumner, statistik och det senaste från Kommunförbundets svenska utbildningsenhet Kurstorget. KM vänder sig såväl till förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna, som till kommuninvånare som är nyfikna på vad som händer i deras närmiljö och varför.

Utgivare
Kommunförbundet service ab
Redaktionens adress
Andra Linjen 14
00530 Helsingfors
E-post
dan.lolax@kuntaliitto.fi
Telefon
050-589 2592
Chefredaktör/ redaktör
Dan Lolax (redaktionschef)
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
2 000-2 500
Prenumerationspris
40 euro/år

HUVUDMAN
FINANSIÄR