Kommuntorget Magasin

Kommuntorget Magasin är den enda tidskriften på svenska i Finland som skriver om kommuneras utmaningar, lösningar och framtidsutsikter. Vi vänder oss till förtroendevalda, tjänstemän och andra som är intresserade av belysande reportage, initierade analyser och träffsäkra kolumner om det kommunala fältet.

Utgivare
KL-Kustannus Oy
Redaktionens adress
Andra linjen 14
00530 Helsingfors
E-post
tommy.pohjola@kommuntorget.fi
Telefon
0505892592
Chefredaktör/ redaktör
Tommy Pohjola
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
2 000
Prenumerationspris
40