Aveiten

Arbetets Vänner Huvudföreningens medlemstidning, som utkommer med 4-5 nummer per år. Innehållet berör aktuellt inom föreningens mångsidiga verksamhet, samt allmänna ämnen som kan intressera våra läsare, alltså svenskspråkiga i huvudstadsregionen.

Utgivare
Arbetets Vänner Huvudföreningen r.f.
Redaktionens adress
Annegatan 26, 00100 Helsingfors
E-post
info@arbetetsvanner.fi
Chefredaktör/ redaktör
Anna Kujala

Antal nr/år
4
Upplaga
800
Prenumerationspris
Medlemsförmån