Omslaget

Omslaget är Kårkullas egen tidning.
I Omslaget kan du läsa artiklar, intervjuer och om vad som är på gång. Du får gärna skriva egna texter till Omslaget. Skicka din text till informatör malin.johansson@karkulla.fi eller per post till Malin Johansson, Centralförvaltningen, Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala.

Utgivare
Kårkulla samkommun
Redaktionens adress
Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
E-post
malin.johansson@karkulla.fi
Telefon
0405359629
Chefredaktör/ redaktör
Otto Ilmonen
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
2000
Prenumerationspris
medlemsförmån
Läs tidskriften här
www.karkulla.fi