Omslaget

Kårkullas egen tidning Omslaget utkommer med fyra nummer per år. Tidningen innehåller bland annat intressanta artiklar, intervjuer, aktuell information om Kårkullaevenemang och -kurser med mera. Du får gärna skriva till Omslaget. Skicka din text till redaktionssekreterare Malin Johansson, malin.johansson (at) karkulla.fi. För publicerade texter betalas ingen ersättning.

Utgivare
Kårkulla samkommun
Redaktionens adress
Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
E-post
malin.johansson@karkulla.fi
Telefon
0247 431 215
Chefredaktör/ redaktör
Sofia Ulfstedt/Malin Johansson
Webbplats

Antal nr/år
4
Upplaga
2000
Prenumerationspris
Medlemsförmån

HUVUDMAN
FINANSIÄR