Kontakt

Tidskrift.fi upprätthålls av Förbundsarenan, som är den gemensamma arenan för de finlandssvenska förunden att agera tillsammans.

Förbundsarenan
Georgsgatan 18 (låda 5), 00120 Helsingfors
kansli@forbundsarenan.fi

Mari Pennanen, verksamhetsledare
mari.pennanen@forbundsarenan.fi
040-7030279
 
Julia Hemgård, koordinator
julia.hemgard@forbundsarenan.fi

Om tidskrift.fi

Tidskrift.fi samlar de finlandssvenska tidskrifterna och erbjuder dem stöd genom gemensam marknadsföring och synlighet, kompetenshöjning och erfarenhetsutbyte. Verksamheten har som mål att stärka och stöda de finlandssvenska tidskrifterna att utvecklas.

Verksamheten initierades år 1995, i syfte att arbeta för de finlandssvenska tidskrifterna. Till gruppen hör i dag sammanlagt nästan 100 tidskrifter, som är allt från mindre medlemsbulletiner till stora och regelbundet utkommande tidskrifter.

Verksamhetens initiativtagare och långvarig koordinator var Anders G. Lindqvist, som år 2007 efterträddes av Thomas Rosenberg. Han fungerade som tidskriftskoordinator till och med år 2019. Från och med år 2020 håller Förbundsarenan i trådarna.

Verksamheten stöds ekonomiskt av Föreningen Konstsamfundet, i samarbete med Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

HUVUDMAN
FINANSIÄR