Bokmässan 2020

Arbetet inför Helsingfors bokmässa 2020 är redna igång. Nedan följer nyttig information gällande höstens roligaste mässa. 

Precis som tidigare år har de finlandssvenska tidskrifterna en egen monter. Monterns design och storlek kommer att vara den samma som förra året, med utrymme för 12 stycken infodiskar för enskilda tidsktifter och en stor allmän disk, där vi ställer ut gratisexemplar av det breda utbudet tidskrifter som finns i Svenskfinland.

Vi erbjuder alltså tidskrifterna två olika alternativ.  En egen infodisk i De finlandssvenska tidskrifternas monter för 80 euro, vilket är en ypperlig möjlighet att komma i kontakt med nya läsare och nätverka med folk inom branschen.

De tidskrifter som har en infodisk finns alltså med i montern som utställare och ansvarar för sin disk med någon person på plats under mässans öppettider. Tidskrifter som medverkar med egen diskplats förväntas också hjälpa till med helheten, tex genom att ta emot tidskriftslådor då Förbundsarenans personal är på lunchpaus och liknande praktisk hjälp.

I och med att vi har ett begränsat antal infodiskar till vårt förfogande lottar vi ut platserna, ifall det finns ett större intresse än infodiskar.

Det andra alternativet är den stora allmänna disken där tidskrifterna har möjighet att ställa ut gratisexemplat helt kostnadsfritt. 

Vill din tidskrift ha en egen infodisk under mässan? Fyll i denna enkät senast den 14 augusti.

 

2019: Lyckad bokmässa med deltagarrekord

Helsingfors Bokmässa 2019 var en succé, med nytt deltagarrekord, 92 000 besökare. Tidskriftsmontern var välbesökt, och åtgången av gratistidskrifter stor.

Den stora tidskriftsmontern lockade igen ett stort antal besökare, och gratisexemplaren av olika tidskrifter hade stor åtgång. Sammanlagt 70 tidskrifter fanns representerade på borde, och av dem fanns 12 på plats med eget diskbord.

Helsingfors Bokmässa 24-27.10.2019

Tidskrifterna har igen stor monter, i år 48 m2, mitt i det svenska kvarteret – som nu har en ny plats i hallen, närmare huvudingången.

Se bifogad plankarta

där kvarteret är markerat med rött, och vår monter är rödfärgad. Nytt är också de diagonala huvudgatorna i hallen, med stort torg i mitten.

Vår monter har nummer  7 e 111.

Tolv tidskrifter har eget diskbord: Astra, Ekonomiska samfundets tidskrift, Finlands Natur, God Tid, Kommuntorget, LL-bladet, Ny Tid, Nya Argus, Släktforskaren, Språkbruk, Synvinkel och Vi hörs.

Övriga tidskrifter deltar som vanligt med utdelning av gratisex. på de gemensamma borden.

Bokmässans öppettider är tors-lör 10-20 och sön 10-18. Uppmonteringen ti 22.10 och ons 23.10, kl 7-22. 

Om ni levererar lådorna själva kan ni komma med dem antingen på tisdagen eller onsdagen, och lämna dem i montern. Närmaste servicedörr är 6.12, nära huvudingången. Men det går också att använda servicedörrarna mot P-hallen, 6.6 och 7.5. Den senare såtillvida lätt att det löper en stor och rak passage genom hallen till vår monter.  

Parkeringen är avgiftsbelagd, alla dagar. All parkering sköts av EuroPark, https://messuparkki.autopay.fi/  Men informationen på mässans hemsida uppger att “Leverans och hämtning av varor är avgiftsfritt för varuleverantörer, om de avlägsnar sig från parkeringsområdet inom en timme räknat från ankomsten.”

Nedmontering av mässan sker sön 27.10. kl 18-22, via samma servicedörrar. Koordinatorn på plats ung. till kl 19. Vill ni avhämta kvarblivna tidskrifter är det bäst då. 

Ytterligare information ges av koordinatorn, vi ses på Bokmässan!

Thomas Rosenberg
koordinator för den finlandssvenska tidskrifterna
050 528 7171; koordinator@tidskrift.fi

Postadress till mässan/montern:

Helsingfors Mässcentrum
Helsingfors Bokmässa 2019
De finlandssvenska tidskrifterna    7 e 111
Kontaktperson Thomas Rosenberg  tel. 050 528 7171
Mässplatsen 1
00520 Helsingfors

Gatuadress: Mässplatsen 1, 00520 Helsingfors
Adressen till Mässparkeringen för navigatorn: Bangårdsvägen 17   (servicedörrarna 6.6. och 7.5.)
Adressen till Konferenscentrum för navigatorn: Banmästargatan 13 (servicedörr 6.12.)

HUVUDMAN
FINANSIÄR