Testa en tidskrift

Stort tack till alla som deltog i kampanjen #testaentidskrift. De som beställt ett provexemplar kommer småningom att få hem sin tidskrift per post. Med hänvisning till undantagstillståndet kan det eventuellt dröja längre än någon tidskrift önskar, men de gör så gott de kan för att skicka iväg provexemplaren snabbt.

Om du vill ge respons på kampanjen får du gärna ta kontakt med Mari Pennanen eller Julia Hemgård på Förbundsarenan.

 

 

HUVUDMAN
FINANSIÄR